Voornaam:*

  Achternaam:*

  Man/Vrouw:*

  Geb. datum:
  (dd-mm-jjjj)
  Aanm.datum:
  (dd-mm-jjjj)
  E-mail adres (ouder/verzorger):*

  Straatnaam:*

  Huisnummer:*

  Postcode:*

  Plaats naam:

  Telefoon:

  Les keuze:

  [select Leskeuze include_blank id:leskeuze class:leskeuze "Maandag 16:00 - 17:00 uur - Kleutergym 3,5 t/m 6 jr € 70,00 " "Maandag 17.00 - 18.00 uur - Gym/Turnen groep 4 t/m 8 €70,00 " "Maandag 18.15 - 19.15 uur - Springgroep vanaf 12 jr. € 70,00" "Maandag 19.45 - 21.15 uur - Keep-fit dames/heren 18+ €73,00 " "Dinsdag 09.00 - 10.00 uur - Pilates 18+ €87,75" "Donderdag 19.45- 21.00 Yoga voor iedereen € 95,00" N.B.: tweemaal per jaar wordt de KNGU-contributie voor leden tot 16 jaar € 10,70 en vanaf 16 jaar € 13,10 los van de bovenstaande verenigingscontributie afgeschreven. Bij de eerste termijn van het lidmaatschap wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. t/m 16 jaar is dit € 2,30 en v.a.17 jaar € 3,40 Gymnastiekvereniging Rijsenhout incasseert de door u verschuldigde contributie in 2 termijnen per jaar: in september/oktober de eerste periode van het lesseizoen (van zomerstop tot 1 februari) en in februari/maart de tweede periode (van 1 februari tot zomerstop). Omdat Gym Vereniging Rijsenhout is aangesloten bij de K.N.G.U. wordt eenmaal per jaar € 17,50,- voor uw lidmaatschap aan de K.N.G.U. incl. ongevallenverzekering afgeschreven. Door ondertekening van onderstaande machtiging geeft u onze ledenadministratie hiervoor uw toestemming. Bij opzegging van uw lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch. Een afgeschreven bedrag kan op uw verzoek binnen 60 dagen door uw eigen (Post-)bankkantoor worden teruggeboekt. De verschuldigde contributie blijft dan onbetaald. Wij verzoeken u daarom altijd even contact op te nemen met de ledenadministratie bij vragen, problemen of langdurige blessures. Betaling Contributie Betaling contributie door middel van automatische incasso [checkbox* BetalingContributie "Ik ga akkoord met de voorwaarde van de Automatische incasso"]
  IBAN Rekening nr.:

  Ten name van:

  Contract:
  Akkoord JaNee
  • Verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, welke bij het secretariaat ter inzage liggen.
  • Verplicht zich tot betaling van de contributie, welke steeds verschuldigd is voor een gehele betalingsperiode (zie aangehechte Algemene Bepalingen)


  Klik hier om uit te schijven