Voornaam:*

Achternaam:*

Man/Vrouw:*

Geb. datum:
(dd-mm-jjjj)
Aanm.datum:
(dd-mm-jjjj)
E-mail adres (ouder/verzorger):*

Straatnaam:*

Huisnummer:*

Postcode:*

Plaats naam:

Telefoon:

Les keuze:

IBAN Rekening nr.:

Ten name van:

Contract:
Akkoord JaNee
• Verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, welke bij het secretariaat ter inzage liggen.
• Verplicht zich tot betaling van de contributie, welke steeds verschuldigd is voor een gehele betalingsperiode (zie aangehechte Algemene Bepalingen)


Klik hier om uit te schijven