Voornaam:*

  Achternaam:*

  Man/Vrouw:*

  Geb. datum:
  (dd-mm-jjjj)
  Aanm.datum:
  (dd-mm-jjjj)
  E-mail adres (ouder/verzorger):*

  Straatnaam:*

  Huisnummer:*

  Postcode:*

  Plaats naam:

  Telefoon:

  Les keuze:

  IBAN Rekening nr.:

  Ten name van:

  Contract:
  Akkoord JaNee
  • Verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, welke bij het secretariaat ter inzage liggen.
  • Verplicht zich tot betaling van de contributie, welke steeds verschuldigd is voor een gehele betalingsperiode (zie aangehechte Algemene Bepalingen)


  Klik hier om uit te schijven